Bilgi Bankası

Ankara Hisseli Kurbanlık?

Hisseli kurbanlık konusunda birçok alim ve din adamı farklı düşünceler ve yorumlar ortaya koymaktadır. Ancak tüm fikir ve yorumların ortak olarak buluştuğu konu hisseli kurbanlık satışında hisse sayısının 7’nin üzerinde olmamasıdır. Ankara Hisseli Kurbanlık konusunda Ankaralılar internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır.

Hisseli kurban ibadetini yerine getiren herkesin kurban ibadetine niyet etmesinin önemi oldukça büyüktür. Hissedarlardan herhangi birinin sadece etini değerlendirebilmek için pay sahibi olması kurbanın kabul olmamasına neden olur. Hisse sahiplerinin tamamı Allah rızası ve kurban ibadetini yerine getirebilmek için hisseli kurbana girmelidir.

 

Hissedar Sayısı Ne Kadar Olmalı?

Hisseli kurbanlıklarda insanların en çok merak ettiği konuların başında tek rakam ya da çift rakamlı ortaklıklar konusu gelmektedir. Bir hadis-i şerifte Allah tektir, teke riayet edeni sever, ey Kur’an ehli teke riayet edin buyrulmaktadır.

Bu hadis-i şerifte gösteriyor ki tek sayılı ortaklıklar ile kurban ibadetini yerine getirmek Allah katında çok daha makbuldür. Ancak buradan çift sayılı ortaklıklar ile kurban ibadetinin yerine getirilmeyeceği anlamını çıkarmak tamamen yanlıştır.

Ankara Hisseli Kurbanlık satışlarında 4 kişi bir araya gelerek bir büyükbaş hayvan alabilir. Daha sonra ortaklar 3 kişiyi daha hissedar yapabilir bu durumda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

Kurbanı Kim Kesmeli?

Dinimizde tüm mezhepler için hisseli kurban kesimi benimsenmektedir. Ancak Müslümanlardan oluşan hisseli kurban ibadetine gayrimüslimlerin ortak edilmesi dinimizce caiz değildir.

Kurbanı hisse sahiplerinin kesmesi önemlidir ancak bu konuda deneyimli ehliyet sahibi insanların da kesim yapması söz konusudur. Ankara Hisseli Kurbanlık satışlarının ardından belediyeler tarafından belirlenen yerlerde vekaleten kurban kesimine izin vermektedir.

Hisseli kurbanlıkların bir vakıf ya da derneğe bağışlanması halinde tüm hissedarların ortak bir vekalet vermesi gerekir. Verilen vekalet hem satış hem de kesimi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Hangi Kurbana Kaç Kişi Hissedar Olabilir?

Son yıllarda belirlenen et karşılığında hisse satışları gündeme gelmektedir. Dinimiz büyükbaş hayvanlarda 7 hisseye kadar, küçükbaş hayvanlarda ise tek hisse ile kurban ibadetini yerine getirmeyi emretmektedir.

Ankara Hisseli Kurbanlık payına sahip olan tüm hissedarların sadece et almak için değil Allah katında ibadeti yerine getirmek için hisse alması dinimizce makbuldür. Hisseli kurban satışına katılan tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.

Kurban ibadetinin hangi şartlarda ve nasıl gerçekleşeceğini dinimiz açıkça ortaya koymaktadır. Ankara Hisseli Kurbanlık yöntemi ile ibadetini yerine getirmek isteyenlerin bu şartlar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir.

 

Kimler Kurban Kesebilir?

Osmanoğulları besi çiftliği tarafından Ardahan yaylalarında doğal ortamda yetiştirilen kurbanlıklar oldukça sağlıklıdır. Besi çiftliğinden alınan Ankara Hisseli Kurbanlık, uzman personeller tarafından kesilir hisse oranına göre parçalara ayrılarak hijyenik bir ortamda adrese teslim edilir.

Dinimizde kurban akıl baliğ olmuş herkes için vaciptir, kimlerin kurban keseceği dinimizde açıkça belirtilmektedir. Buna göre

  • Müslüman olan
  • Aklı eren
  • Ergenlik çağına gelmiş
  • Hür olan
  • Mukim olan yani misafir olmayan
  • Kurban kesecek mal ya da paraya sahip olan herkes kurban kesebilir.

 

Kurban Ne Zaman Kesilir?

Kurban kesim zamanı Kurban Bayramı’nın ilk 3 günüdür, 3 gün sonrasında kurban kesilmesi vacip değildir. Hayvanlardan sadece sığır, koyun, manda, deve ve keçi kurban edilebilir.

Kurbanlıkların koyun ve keçilerde 1 yaşını, sığır ve mandalarda 2 yaşını, develerde ise 5 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Küçükbaş hayvanlarda sadece bir kişi kurban kesebilirken büyükbaş hayvanlarda 1’den 7’ye kadar ortaklaşa kurban kesimi gerçekleştirilir.

Doğru olan kişinin kendi kurbanını kendisinin kesmesidir ancak çoğu zaman bunun mümkün olması söz konusu değildir. Bu durum karşısında kurbanı kesmek üzere hisse sahipleri vekil tayin eder.

 

Kurban Etinin Teslimi Nasıl Gerçekleşir?

Kesilen kurbanın eti üçe bölünür, 1 parça aile içerisinde nafaka olarak değerlendirilirken 2. parça ziyarete gelen yakınlara ve akrabalara ikram edilir. 3 parça ise sadaka olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Kurbanın derisi eski dönemlerden bu yana evlerde genellikle seccade ve halı olarak değerlendirilirdi. Ancak son yıllarda kurban derileri ihtiyaç sahiplerine ya da hayır kurumlarına bağışlanmaktadır.

Besi çiftliği tarafından kesilen kurbanlıklar hisse sahiplerine bölünmüş ve paketlenmiş şekilde bayramın 1. günü teslim edilir. Online siparişlerde ya da kesim aşamasında kurbanın başına gelemeyenlerin hisseleri en geç bayramın 3. günü adreslerine teslim edilir. Hayır kurumlarına bağışlanan kurbanlıkların uygun şartlarda teslimatı gerçekleştirilir ve teslim tutanakları hissedarlara gönderilir.